Loading model...

Miš

/

Mouse

Rotacija modela

/

Model rotation

Pomeranje modela

/

Moving model

Približavanje modela

/

Zoom model


Tastatura

/

Keyboard

Ceo ekran

Fullscreen

Uključite mlin

Turn on mill

Isključite mlin

Turn o mill

S / G
PM60 PM100 PM200 PM300

Turbinski mlin na postolju

Turbine mill on the podium